رسمی ترین مقالات درباره طراحی سایت شرکتی رسمی ترین مقالات درباره طراحی سایت شرکتی .

رسمی ترین مقالات درباره طراحی سایت شرکتی

آشنایی با مفهوم میان افزار و سرویس در asp.net core


یادگرفتن ASP.NET Core
در نوشته‌ی علمی های قبلی با مفاهیم اول و مزایای asp.net core و هم چنین یکی‌از مهم‌ترین کلاس ها در پروژه های asp.net core یعنی کلاس program.csآشنا شدیم. طراحی سایت شرکتی هم چنان که دیدیم یک کدام از پیکربندی اساسی در‌این کلاس معرفی کلاسstartup میباشد. این کلاس مشتمل بر دو متد مهم میباشد:

Configure:
درصورتی که فرض کنیم که یک درخواست HTTPاز لحظه ورود به اینترنت سرور تا وصال به برنامه برای اجرا از یک مسیر یا این که یک دالان عبور می نماید بدین دالانpipelineگفته می‌گردد. در asp.net استاندارد یعنی ورژن گذشته، یک درخواست HTTP یا این که به عبارتی request یا این که ماژول ها و handlerهای متعددی مواجه بود که چه بسا اکثری از آن ها به صورت همگانی برای هر اپ زیر اینترنت اجرا میشد، چه به آن ها حقیقتا نیاز باشد چه نباشد. در asp.net coreدرست عکس این زمینه وجود دارااست. یعنی شما یک دالان خالی از پایانه دارید که بایستی بوسیله فی مابین افزارها یا این که به عبارتی middlewareها این پایانه ها را برپا نمایید. در بنا شده در asp.net core چیزی به عنوان httpmodule و httphandler نداریم و در قبال در بین افزارها یا این که middleware ها وظیفه اعمال غربال و هدایت در خواست های HTTP را بر عهده دارا هستند. در بین افزار شباهت متعددی به httpmodule دارااست و در واقع مانند فیلتری بر راز منش درخواست ها قرار می گیرد با این تفاوت که می تواند بیرون از نرم‌افزار در مکان دیگری هاست گردیده و به طور افزونه در مسیر request ها قرار گیرد. صورت ذیل به صورت مفهومی طرز دخالت فی مابین افزارها را نشان میدهد.


پوشه Startup.cs را گشوده کرده و به متدConfigure توجه فرمایید.

هم چنان که مشاهده میکنید یک کدام از ورودی های این متد app از کالا IApplicationBuiler میباشد . در بدنه این متد با عبارت Use در میان افزارها به این app و در واقع به مسیر پردازش درخواست های HTTP افزوده میشوند. از جمله متد UseStaticFiles موجب می‌گردد فی مابین افزاری در مسیر برای اخذ و پردازش پوشه های استاتیک قرار گیرد یا این که UseMvc به مراد فعالسازی الگوی mvcدر پروژه میباشد. حالا چنانچه شما بخواهید می‌توانید پیش از اینکه یک درخواست به هرکدام از این در میان افزارها رسد آن را در در اختیار گرفتن خویش گرفته و به مسیری دیگری هدایت نمایید( صحیح مثل امر app.UseExceptionHandler در نصیب else عبارت شرطی بالا)؛ بنابراین می قدرت در بدنه این متد به تعداد دلخواه فی مابین افزار برای بسط امکان های برنامه حود بیفزایید. در مقاله‌ها بعدی از سلسله مقاله ها فراگیری asp.net core به صورت مفصل خیس بعضا از فی مابین افزارهای کاربردی را در قالب پروژه آیتم به کار گیری قرار خوا هیم اعطا کرد.

ConfigureServices:
یکی‌از خصوصیت های asp.net core پشتیبانی از تزریق تعلق به طور اتومات و پیش فرض میباشد. قبلا شما برای استعمال از الگوی تزریق تعلق می بایست از یک کدام از container های جان دار مانند ninject، autofac یا این که simple injector به کارگیری می کردید. البته asp.net core از در آغاز بنای خویش را به به کار گیری سرتاسری از این سرمشق در کلیه مکان اپ نهاده میباشد و گسترش دهندگان را به به کار گیری از این سر مشق تشویق می نماید. مزایای اینکار مشخص و معلوم میباشد و در منابع بخش اعظمی به صورت مفصل چک شده‌است.
در متد ConfigureService بایستی کل تعلق ها تزریق گردیده و خدمات مهیا سازی شوند. به عنوان مثال فرض فرمائید سرویسی با اسم اینترفیس IProductService نوشته اید. برای به کارگیری از این خدمت شما می بایست یک یا این که تعدادی کلاس که آن را پیاده سازی نماید، مثل کلاس ProductService تولید نمایید. ولی فعالیت مثال سازی از این کلاس برای استعمال نباید به طور دستی انجام بگیرد بلکه در بدنه متد ConfigureServices مطابق تکه کد تحت این عمل انجام می گردد.

این یعنی هر وقت به یک کلاس که اینترفیس IProductService را پیاده سازی نماید نیاز داشتم، به صورت اتوماتیک یک شئ از آن بساز و در مشت اینجانب قرار بده. این مضمون‌ در‌صورتی‌که برای شما خیلی آشنا وجود ندارد اشکالی ندارد‌. در نوشته ی علمی بعداز خصوصی مقاله‌ها فراگیری asp.net core در نمونه ها با آن بیشتر آشنا خواهید شد.
براین اساس این متد جایی برای مهیا سازی خدمات برای به کارگیری در سرتاسر نرم‌افزار میباشد. از جمله در عبارت services.AddMvc در تکه کد بالا یعنی در قسمت های مرتبط با فی مابین افزار mvc هرجایی به خدمت های مرتبط با آن نیاز داشتم، اشیاء و متدهای ما یحتاج را مثال سازی و مهیا کن.


برچسب: طراحی سایت شرکتی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دی ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۵۱:۲۹ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)